Örebro slott

På en holme i Svartån ligger ett vackert slott. Det är Örebro Slott med sin interessanta historia som ståtiligt står där. Exakt när slottet uppfördes känner ingen till idag men enligt biskop Andreas Rhyzelius som var verksam på 1700-talet ska slottet ha byggts i mitten av 1300-talet. Det man med säkerhet vet är att en borg tillkom under 1300-talets mitt. Man tror att Magnus Eriksson var den kung som gav order om att bygga borgen. Örebro slott har genom tiderna belägrats många gånger och intagits av bland andra Engelbrekt, Kristian II och Gustav Vasa. I början av 1600-talet hölls vid sex tillfällen riksdagar på slottet.

Örebro slott hemsöks?

Slottet har en mycket rik historia och sägs dessutom vara hemvist för övernaturliga väsen. Förutom guidade visningar erbjuds även spökvandringar med en utbildade guider som berättar historier kring slottets förflutna. Förutom Örebro Slott så spökar det även på Drottningholms slott, enligt prinsessan Christina. Säkerhetspolisens höjning av hotnivån i landet i slutet av 2015 resulterade i inställda visningar av Drottningholms slott under en kort period. De berodde dock inte på spöken eller andeväsen utan istället av en rädsla för inhemska terrorattentat.

Huruvida det spökar på slottet eller inte får vi förmodligen aldrig reda på. Men att befästningen har alla ingredienser som krävs för en spännande spökvandring råder det inga tvivel om! Örebro Slott har nämligen fängelsehålor som under årens lopp har bebotts av bland annat häxor, tjuvar och krigsfångar. På såväl medeltiden som den svenska stormaktstiden var slottet hemvist till flera starka personligheter, varav somliga var kända för sitt hetsiga temperament. Åtminstone ett mord har begåtts på slottet – mordet på slottsfogdens dotter, som dränktes i en tvättunna. Detta mord förblir än idag en mordgåta.

Örebro slott omgivet av Svartån

Visningar av slottet

Från slutet av augusti fram till mitten av juni är Örebro slott öppet för guidade visningar på lördagar och söndagar klockan 13. Även under sommarmånaderna erbjuds guidade turer på slottet. Där berättas om slottets historia, livet på slottet förr i tiden och man får också ta del av mer eller mindre kända historier från förr. Chansen finns också att historiska personer dyker upp under visningen. De guidade turerna av slottet passar hela familjen, är en timme långa och startar klockan 13 och klockan 15.

På Örebro slott ges också guidade visningar riktade till för vuxna och lite äldre barn. Till exempel finns spökvandringar sent på kvällen, där guiderna berättar de mörkare historierna om slottets förflutna medans gruppen vandrar genom fängelsehålor och slottssalar. Dessa vandringar är för de lite mer våghalsiga som vill höra berättelser om de häxor och krigsfångar som bott i fängelsehålorna samt de spöken som sägs hemsöka slottet. Under denna vandring är chansen till kalla kårar och nackhår som reser sig stor.

Slottets förfall och renoveringar

Örebro slott har härjats av de belägringar som skett och även förfallit på grund av bristfälligt underhåll. 1522 byggde Gustav Vasa upp de delar som hade förstörts under danskarnas belägring. Mellan 1573 och 1627 pågick också renoveringsarbete på slottet och därefter tilläts det olyckligtvis att förfalla på nytt. Även under 1700-talet förföll delar av slottet och ena tornet rasade 1738. Nu återupptog man reparationsarbetet och 1762 hade det bytt stil från renässans till barock. Under 1800-talets början renoverades slottet på nytt och 1897-1900 gavs det dagens utvändiga utseende. Även i slutet av 1900-talet restaurerades slottet.